CLIL METHODOLOGY

Training course
Understanding and applying CLIL Methodologyfor Secondary School Teachers
in Easy School of Languages, Valletta, Malta
04/07/2016 – 08/07/2016

Kurs pozwolił uczestnikom mobilności podnieść swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie stosowania metody CLIL na lekcjach. Nauczyciele, którzy na co dzień pracują lub zamierzają pracować w klasach dwujęzycznych zapoznali się z założeniami tej metody oraz praktycznym jej zastosowaniem na lekcjach chemii, geografii, biologii, matematyki, historii, muzyki. Sposób prowadzenia kursu oparty był na ciągłej interakcji między uczestnikami. Podczas zajęć uczestnicy mogli brać udział w panelach dyskusyjnych, pracy w grupach, rozwiązywaniu zadań tematycznych i problemowych, tworzeniu scenariuszy lekcji, które winny uwzględniać wszystkie założenia metody CLIL. Ponadto nauczyciele uczyli się praktycznie wykorzystywać dostępne materiały źródłowe oraz poznawali sposoby efektywnego przetwarzania ich w taki sposób, aby dopasować je do poziomu językowego klasy. Kurs pomógł podnieść nie tylko kompetencje językowe, ale także poszerzył wiedzę i umiejętności o szereg nowych narzędzi ICT pomagających w przygotowaniu i realizowaniu lekcji zarówno w klasach dwujęzycznych jak i pozostałych. Nauczyciele zapoznali się z systemem edukacji na Malcie oraz w Rumuni a także poznali dobre praktyki w nauczaniu dwujęzycznym z zastosowaniem metody CLIL, dzielili się wiedzą i doświadczeniem polskiego systemu edukacji.

Uczestnicy kursu:
Agnieszka Prusińska
Anna Wiktorowska
Magdalena Rodzinka
Anna Ryciak
Anna Wojnar
Marcin Świerkocki