CREATIVE TEACHING

Training course
Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom
in The Lake School of English, Oxford, England
18/07/2016 – 22/07/2016

Kurs “Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom” pozwolił uczestniczkom podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki szkoleniu nauczyciele rozszerzyli bazę metod oraz zadań, które pozwolą na prowadzenie innowacyjnych zajęć języka obcego. Wykwalifikowana kadra The Lake School of English, pozwoliła nauczycielom rozwinąć swoje kompetencje językowe oraz doświadczyć kultury brytyjskiej, którą będą mogli wdrażać podczas lekcji kulturowych z klasami dwujęzycznymi. Dzięki małej, międzynarodowej grupie osób uczestniczących w zajęciach, uczestniczki poszerzyły znajomość systemu edukacji w takich krajach europejskich jak Włochy, Francja, Hiszpania.

Uczestnicy kursu:
Anita Winiecka
Małgorzata Kurzątkowska
Eliza Leus
Małgorzata Konwerska