JOB SHADOWING

Job – shadowing
To reach for the trophy victories – Olympian has a trainer,
our student has a teacher – coach
in Escola Básica e Secundária de Velas,
Velas, Portugal
27/05/2016 – 02/06/2016

Uczestniczki mobilności zapoznały się z systemem oświaty i programem nauczania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obserwowałypracę z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na wszystkich etapach nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciego etapu, obserwowały pracę zespołu zajmującego się integrowaniem treści dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego i rozwoju. Wyjazd przyczynił się do obserwacji kreatywnych metod służących w przyszłości lepszemu funkcjonowaniu naszej placówki i pełniejszemu rozwojowi uczniów. Nauczyciele rozwinęli swoje kompetencje językowe oraz poznali nowe sposoby implementacji założeń programów nauczania , nowych możliwości ich konstruowania w celu ociągnięcia lepszych wyników na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki gościnności organizatorów job – shadovingu zdobyłyśmy nową wiedzę międzykulturową i poszerzyłyśmy nasze umiejętności dydaktyczno – metodyczne.

Uczestnicy Job Shadowingu:
Krystyna Sosnowska
Magdalena Grzywacz
Adrianna Urbańska
Marta Gawęcka
Aneta Miller
Małgorzata Sobczyk