Cele projektu

CELE PROJEKTU: SIĘGAĆ PO LAUR ZWYCIĘSTWA – CZYLI OLIMPIJCZYK MA TRENERA, A NASZ UCZEŃ COUCHA – NAUCZYCIELA
realizowanego w ramach programu POWERSE w Szkole Podstawowej nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie w latach 2015 – 2017

1. Rozwój zawodowy nauczycieli placówki – podniesienie kwalifikacji zawodowych

2. Praktyczne zastosowanie wielu innowacyjnych metod dydaktycznych

3. Promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się

4. Poszukiwanie kreatywnych metod pracy przez nauczycieli

5. Rozwój umiejętności organizacyjnych, służących lepszemu działaniu placówki i rozwojowi naszych wychowanków

6. Uczestnictwo uczniów w różnych konkursach sportowych oraz zdobywanie wielu medali i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

7. Pozyskanie wiedzy na temat kultury innych krajów Europy

8. Wzrost umiejętności językowych nauczycieli:
– poszukiwanie partnerów zagranicznych do nowych projektów,
– uczestnictwo w programie Erasmus+,
– wykonywanie wielu zadań projektowych na forum międzynarodowym,
– komunikacja ze studentami z programu AIESEC, z gośćmi zagranicznymi zapraszanymi do placówki w ramach projektu „Las diferencias culturales”

9. Poznawanie innowacyjnych sposobów implementacji założeń programów nauczania i nowych możliwości ich konstruowania
– osiąganie lepszych wyników na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych

10. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania metody CLIL na lekcjach
– wyrażanie opinii w panelach dyskusyjnych, praca w grupach, rozwiązywanie zadań tematycznych i problemowych,
– powstanie scenariuszy lekcji, uwzględniających wszystkie założenia metody CLIL,
– zapoznanie metod integrowania języka obcego w inne przedmioty,
– stworzenie metodologii nauczania dwujęzycznego,
– rozwój oddziałów dwujęzycznych w placówce

11. Poszerzenie umiejętności dydaktyczno-metodycznych nauczycieli języka angielskiego
– kreatywne podejście do nauczania języków obcych,
– rozwój znajomości słownictwa specjalistycznego,
– poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli o szereg nowych narzędzi ICT,
– coraz lepsze wyniki uczniów na egzaminach z języka angielskiego

12. Nabycie nowych doświadczeń w pracy z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi