Referaty tematyczne

„Sięgać po laur zwycięstwa – czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha – nauczyciela”

Program POWERSE, numer projektu 2015-1-PL01-KA101-015300
Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w WarszawieSystemy edukacyjne w krajach Europy

Każdy uczeń jest ważny
Special education system in Finland and other countries

Atrakcyjna lekcja języka angielskiego
Innowacyjne formy pracy na lekcjach języka angielskiego

Nauczanie dwujęzyczne – metoda CLIL
Zastosowanie metody CLIL w nauczaniu dwujęzycznym

Zarządzanie placówką edukacyjną
Benchmarking kurs
Jakie szkoły powinniśmy budować w przyszłości?

Szczególne potrzeby edukacyjne
Specyfika pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych