Scenariusze lekcji

„Sięgać po laur zwycięstwa – czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha – nauczyciela”

Program POWERSE, numer projektu 2015-1-PL01-KA101-015300
Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie


Scenariusze lekcji z języka angielskiego
One red paper clip. Comparatives and superlatives.
Accidents and emergencies. Giving advice.
Independence Day – Święto Niepodległości.
Present Perfect affirmative.
What would you do if …? Second conditional.
Second conditional. Ćwiczenia gramatyczne.
Expand a story. Ćwiczenia w pisaniu.
How to become the owner of a house.

Scenariusze lekcji wychowawczej
Mała wielka złość – Jak z tym żyć?
Stres – definicja, obawy, uwarunkowania i typowe strategie radzenia sobie z nim.
Czy jestem asertywny?
Czy potrafię twórczo myśleć?
Dorośli i dzieci – czyli o różnych problemach życia rodzinnego.

Scenariusze lekcji rewalidacyjnych
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Scenariusze lekcji z wychowania fizycznego
Dorośli i dzieci doskonalenie elementów gimnastycznych i nauka łączenia ich w całość.
Kształtowanie skoczności w obwodzie stacyjnym.
Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe i ćwiczenia ze współćwiczącym.
Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu. Przygotowanie do sprawdzianu cech motorycznych – siły.
Rozwój siły poszczególnych grup mięśniowych oraz kształtowanie ogólnej wytrzymałości na obwodzie stacyjnym.
Piłka koszykowa – doskonalenie chwytów i podań oraz kozłowania ze zmianą kierunku i tempa.
Piłka siatkowa – doskonalenie odbić sposobem górnym i zagrywki sposobem dolnym, nauka wystawienia i zbicia piłki z podrzutu własnego.
Piłka ręczna – doskonalenie podań półgórnych, rzutu do bramki z wyskoku.
Doskonalenie umiejętności koszykarskich na obwodzie stacyjnym.
Doskonalenie elementów gimnastycznych i nauka łączenia ich w całość.
Gimnastyka podstawowa – doskonalenie stania na rękach, nauka przewrotu w przód przez stanie na rękach.
Ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w dwójkach.

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metody CLIL
Warsztat pracy historyka – epoki historyczne.
Ateny i Sparta. Cywilizacja grecka.
Bases. Alkalis.
Budowa i skład atmosfery. Czynniki wpływające na strefy klimatyczne Ziemi.
Judaizm i Żydzi.
Gleby w Polsce. Soils in Poland.
Acid rain.
Warsztat pracy historyka – epoki historyczne.
Rola wody w życiu człowieka na przykładzie Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.
Water pollution.