SPECIAL EDUCATION IN FINLAND AND EUROPE

Training course
EVERY PUPIL IS IMPORTANT – SPECIAL EDUCATION IN FINLAND AND EUROPE
in EduKarjala, Yoensuu, Finland
03/10/2016 – 07/10/2016

Kurs umożliwił uczestnikom zapoznanie się z systemem edukacji oraz systemem edukacji specjalnej w Finlandii oraz w innych krajach Europy. Podczas 2 dni wykładów i warsztatów można było poznać wymienione wyżej zagadnienia w teorii. Natomiast 2 kolejne dni dały możliwość uczestnikom zobaczenia fińskich szkół, zajęć lekcyjnych, poznanie nauczycieli i uczniów. Podczas kursu nauczyciele wymieniali się również doświadczeniami i materiałami, które mogą być wykorzystywane na lekcjach w macierzystych szkołach uczestników.

Uczestnicy kursu:
Paweł Stelmach
Elżbieta Rączka
Jerzy Zych

 

Training course
EVERY PUPIL IS IMPORTANT – SPECIAL EDUCATION IN FINLAND AND EUROPE
in EduKarjala, Yoensuu, Finland
08/10/2017 – 12/10/2017

Uczestnicy kursu podczas szkolenia zapoznali się z systemem edukacji w Finlandii, a także systemy edukacji specjalnej w Finlandii i innych krajach europejskich. Zaprezentowane zostały także polskie rozwiązania w tej materii. Podczas kursu odbywały się zajęcia teoretyczne oraz warsztatowe, których zadaniem było przedstawienie metod i przyswojenie teoretycznych zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Wielkim zainteresowaniem naszej grupy cieszyły się wizytacje szkół. Podczas ich trwania mogliśmy zapoznać się ze wszelkimi aspektami funkcjonowanie fińskiego systemu szkolnego w praktyce. Chwaliliśmy infrastrukturę szkolną, organizację i warunki pracy uczniów oraz nauczycieli. Po zajęciach mieliśmy możliwości zwiedzania Yoensuu oraz pięknego parku narodowego Koli. Opuszczając Finlandię byliśmy pod wielkim i pozytywnym wrażeniem.

Uczestnicy kursu:
Arkadiusz Majewski
Dariusz Siciński
Zbigniew Warowny