BENCHMARKING COURSE

Training course
BENCHMARKING COURSE FINNISH EDUCATION SYSTEM
in EduFuture, Vantaa, Finland
26/03/2017 – 01/04/2017

Uczestniczki kursu zapoznały się z systemem edukacji w Finlandii oraz dzięki kontaktom z uczestnikami kursu z Grecji, Hiszpanii, Łotwy i Słowacji poznały sukcesy i problemy systemów edukacji w tych krajach. Program szkolenia dał możliwość zobaczenia fińskich szkół, zajęć lekcyjnych oraz poznania nauczycieli i uczniów. Ponadto nauczyciele uczyli się praktycznie wykorzystywać dostępne materiały źródłowe oraz poznawali sposoby efektywnego ich przetwarzania. Podczas kursu nauczyciele wymieniali się również doświadczeniami i materiałami, które mogą być wykorzystywane na lekcjach w macierzystych szkołach. Program umożliwił zwiedzenie czterech szkół o różnych poziomach, do których uczęszczają uczniowie z różnych środowisk (również wielokulturowych ze względu na emigrantów). Uczestniczkom szkolenia spodobały się między innymi zasady zadawania prac domowych oraz elastyczny czas pracy na lekcji. Warte naśladowania jest zagospodarowanie przestrzeni do wypoczynku dla uczniów podczas przerw. Niezapomniane wrażenia pozostawiła wizyta w najstarszej szkole w Finlandii w Porvoo oraz możliwość obejrzenia zabytkowej biblioteki, w której znajdują się dwa zabytki wywiezione z Polski w czasie potopu szwedzkiego: Chronica Polonorum Kraków 1521 r.,

Uczestniczki kursu podzieliły się zdobytymi doświadczeniami z nauczycielami macierzystej szkoły oraz w środowisku lokalnym.

Uczestnicy kursu:
Kamila Broma – Malinowska
Beata Warda
Anna Muszyńska