Ulotki szkoleniowe

W ramach realizacji projektu „Sięgać po laur zwycięstwa – czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha – nauczyciela” o numerze POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015300 powstały różnorodne ulotki ze zrealizowanych szkoleń. Zostały one opracowane przez nauczycieli biorących udział w wyjazdach szkoleniowych. Uwzględniają obszary, które chcieliśmy doskonalić za pośrednictwem projektu w szkole: zapoznanie systemów edukacyjnych w innych krajach Europy celem wdrożenia dobrych praktyk w naszej placówce; ukazanie innowacyjnych form pracy na lekcjach z języka angielskiego; zdobycie skutecznych narzędzi pracy potrzebnych do realizacji lekcji w klasach dwujęzycznych; poszerzenie wiedzy na temat efektywnego zarządzania placówką edukacyjną. Przemyślenia 34 nauczycieli uczestniczących w projekcie ukazują, że odbyte kursy szkoleniowe oraz job shadowing miały istotny wpływ na rozwój każdego nauczyciela, a tym samym przyczyniły się do rozwoju naszych uczniów.

Undrestanding CLIL Methodology, Malta
Every pupil is important, Finlandia
Special education in Finland
Benchmarking curse, Finland
New learning environments, Finland
Teneryfa
Oxford